Kijkboerderij

Wat is een kijkboerderij?

In de jaren negentig van de vorige eeuw had het oostelijk deel van Hoorn behoefte aan een kinderboerderij. Om die reden werd een stal gebouwd bij het milieuactiviteitencentrum in Blokker. In Hoorn waren echter al twee kinderboerderijen en diverse dierkampen.

biggen_MAK.JPGDaarom werd geheel passend in de visie van MAK Blokweer m.b.t. ecologie, milieu en agrarische cultuurhistorie gekozen om een ander aspect van het dier te belichten, nl. het dier als motor van de agrarische kringloop. De dieren van MAK Blokweer zijn daarom niet uitsluitend knuffeldieren; het zijn dieren met een agrarische functie. De bezoeker maakt kennis met deze dieren die dienen als bron van voeding, een functie hebben in het landschap en de daarmee samenhangende agrarische kringloop.

Alle dieren krijgen veel ruimte en verrijking. De varkens hebben bijvoorbeeld een eigen moddernbad en mogen regelmatig lekker rondrennen in de wei.

Dieren brengen gezelligheid met zich mee. De rassen die bij het MAK gehouden worden zijn ook geschikt als gezelschapsdieren. Bezoekers kunnen dan ook van dichtbij persoonlijk kennis maken met alle dieren. Je mag o.a. de geiten borstelen, een ratje of een muisje vasthouden (onder begeleiding van een medewerker), en bij de konijnen in het hok klimmen om te knuffelen.