Zoönosen

Overdraagbare ziekten van dier op mens

De meeste ziekten bij dieren zijn niet besmettelijk voor de mens. Er zijn in Nederland relatief weinig infectieziekten die mensen van dieren kunnen krijgen, de zogenaamde zoönosen. Een zoönose die recentelijk in het nieuws was, is de Q-koorts. Ook Mak Blokweer en de Hoornse kinderboerderijen hebben hiermee te maken. Daarom is zorgvuldige informatie over deze dierziekte van groot belang en hecht het MAK eraan het publiek zo goed mogelijk voor te lichten.

Wat is Q-koorts?

Q-koorts is een zoönose. Dat wil zeggen dat de ziekte van dier op mens kan worden overgedragen. Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral door geiten en schapen wordt overgedragen maar ook door andere dieren. Q-koorts geeft griepachtige verschijnselen bij mensen. Meestal verloopt de ziekte zonder of met milde symptomen, maar soms geeft het ernstige verschijnselen.

De ziekte verspreidt zich met name tijdens het lammerenseizoen (van februari tot mei) bij dieren die problemen hebben gehad tijdens het lammeren.

Actuele informatie over Q-koorts 

MAK Blokweer treft, even als de gemeente en de beheerder van kinderboerderijen de Woid en de Waalrakkers, voorzorgsmaatregelen in verband met de Q-koorts. Drachtige schapen en geiten worden, vanaf vier weken voor tot en met vier weken na de bevalling, afgezonderd van de bezoekers. Al onze geiten en schapen zijn geënt.

Als de beheerder van een kinderboerderij de genoemde maatregelen treft en er op die manier geen direct contact met besmette dieren mogelijk is, dan is het risico om Q-koorts op te lopen erg klein. Ook uit onderzoek blijkt dat kinderboerderijen op dit punt niet vergelijkbaar zijn met melkleverende bedrijven. Het zeer kleine risico bestond altijd al en vormt volgens het L.N.V., het R.I.V.M en de G.G.D. geen bedreiging voor de volksgezondheid.

Wij als MAK nemen alle maatregelen die nodig zijn zodat je de Kijkboerderij veilig kunt bezoeken.

Wat je kunt doen om de kans op besmetting te verkleinen

  • Was je handen met zeep en veel water na contact met dieren
  • Was je handen vóór het eten en eet niet tussen de dieren
  • Eet geen voedsel dat op de grond is gevallen
  • Neem geen mest onder je schoenen mee naar huis (gebruik de schoenenborstel)
  • Let op je kinderen, zorg ervoor dat ze niet aan de mest van de dieren zitten. Doen ze dit wel? Was dan hun handjes met water en zeep.

Ricicogroepen

Zwangere vrouwen, hartpatienten en mensen met een verminderde weerstand worden aangeraden om contact met geiten en schapen te vermijden (vooral tijdens het lammerseizoen)

Uiteraard vind je in en om de kijkboerderij ook informatie. Mocht je desondanks nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen: info@mak-blokweer.nl 


Deel deze pagina: