Natuurpark Blokweer

Natuurpark Blokweer is met behulp van omwonenden tot stand gekomen. Hun weerstand tegen oprukkende woningbouw zorgde ervoor dat voormalige weilanden konden worden omgetoverd tot een uniek natuurpark van 12 hectare dat openbaar toegankelijk is.

 

Met behulp van Nederlandse Landgeiten en Mergellandschapen wordt het natuurpark door MAK Blokweer ecologisch beheerd, met als doel de biodiversiteit te vergoten. Een waterzuiverings – en waterbergingsproject verhogen de natuurwaarde van het gebied. Door het inkijkvenster in de Molshoop is ook het rijke leven onder water te bekijken.

Het landschapsvenster op de eerste verdieping van de Molshoop geeft een mooi overzicht over het gebied. Natuurpark Blokweer heeft ook nog monumentale waarde. Er zijn delen van het oorspronkelijke kreekruglandschap en kadettenland te zien.

Het park wordt onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers tijdens de maandelijkse Landwerkdag. Hoe de natuur zich jaarlijks ontwikkelt, is te lezen in het document 'Natuurpark Blokweer in vier seizoenen'.