Natuurpark Blokweer

Natuurpark Blokweer bestaat voor een deel uit weiden en een deel uit bos. Het bosgedeelte  is met behulp van omwonenden in 2009 tot stand gekomen. Hun weerstand tegen geplande woningbouw op de plaats van het productiebos  zorgde er voor dat het bos kon worden omgevormd tot een uniek natuurpark van 16 hectare.

 

De weiden in het park worden door Nederlandse landgeiten en Mergellandschapen begraasd. Een waterzuiverings- en waterbergingsproject verhogen de natuurwaarden van het gebied.  Door het inkijkvenster in de Molshoop is het rijke onderwaterleven te bekijken.


Het landschapsvenster op de bovenverdieping van het centrum geeft een mooi overzicht over het gebied. Natuurpark Blokweer heeft ook monumentale waarde. Er zijn delen van het oorspronkelijke kreekruggenlandschap en kadettenland te zien.

Het park wordt onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers tijdens de maandelijkse Landwerkdag. Hoe de natuur zich jaarlijks ontwikkelt, is te lezen in het document 'Natuurpark Blokweer in vier seizoenen'.