Biodiversiteit

Het natuurpark bevat een bosgedeelte van 10 ha. groot. Dit bosgedeelte bestaat uit jong loofbos, geplant in de winter van 2009/2010. Met zijn gevarieerde beplanting (maar liefst 60 soorten bomen en struiken!) en doorkijkjes is het de ideale plek voor een aangename wandeling.

 

In het natuurpark Blokweer komen ruim driehonderd soorten planten voor. De meeste plantensoorten worden in het bosgedeelte gevonden. Er zijn een aantal bijzondere soorten bij zoals Parnassia, Geelhartje, Grote Ratelaar en Kantig hertshooi.

De soortenrijkdom is te danken aan een gevarieerde aanleg met poelen en veel ecologisch oevers. Een prachtig voorbeeld van geslaagde natuurbouw is de ratelaarvallei. In juni bloeien hier veel orchideeën en uiteraard veel grote ratelaars. Deze oevers zijn ook belangrijk voor de veertien soorten libellen en juffers die in het park leven. Op plaatsen met een oudere begroeiing, veelal stukjes populierenbos, groeien in het voorjaar veel sneeuwklokjes.

In 2011 is er een smulbos aangeplant met planten waar eetbare vruchten aan groeien: notenbomen, tamme kastanjes, hazelaars en bessenstruiken.

De weiden worden begraasd door schapen en geiten, en in de zomer twee ossen. Een gedeelte wordt in juli gemaaid voor hooiwinning. Er wordt geen kunstmest gebruikt en het is mede daardoor dat er plaatselijk dertig soorten grassen en planten voorkomen.

Maar niet alleen de plantengroei in het natuurpark is bijzonder, ook de paddenstoelenrijkdom mag er zijn. Een paddenstoelenwandeling in november biedt veel verassingen. Door een uitgekiend beheer wordt geprobeerd deze soortenrijkdom te behouden en zelfs te vergroten. Hierbij zijn veel vrijwilligers actief.

Bij de aanleg is ook een vleermuizenkelder gerealiseerd. Dit ten behoeve van overwinterende vleermuizen. Er komen in het gebied 4 soorten vleermuizen voor. Van de vogels is de ijsvogel een graag geziene regelmatige gast en hoewel er diverse ijsvogelwanden in de oevers te vinden zijn, is het nog niet tot een broedgeval gekomen. Het park is een aantrekkelijke plaats voor zangvogels.

Zie voor de in het natuurpark voorkomende planten en dieren de Soortenlijsten MAK Blokweer 2018.

Bij het erf van MAK Blokweer horen ook de tuinen. Naast een schooltuin die onderhouden wordt door bovenbouwleerlingen van een basisschool in de wijk, zijn er moestuintjes voor particulieren, een vlindertuin en een ecologische moestuin. In het natuurpark vind je de kloostertuin.

Vlinder- en bijentuin

MAKK-tuinenEen tuin die aantrekkelijk is voor bijen en hommels is van groot belang. Zij bestuiven meer dan 70% van de landbouwgewassen die nodig zijn voor ons voedsel. Er zijn steeds minder bijen en hommels en dat is alarmerend. Door een tuin met nectarrijke planten in te richten en nestgelegenheid te bieden, proberen we hommels en bijen een handje te helpen. Daarnaast is een vlinderrijke tuin een lust voor het oog!
De educatieve vlinder- en bijentuin is in 2013 gerealiseerd met sponsoring van stichting Waalwiel. Er is een educatief programma over dit onderwerp voor middenbouwgroepen van het basisonderwijs, dat geboekt kan worden via www.nmewestfriesland.nl

aardbeien-verkleind.jpgEcologische moestuin

In de moestuin wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Als bemesting wordt eigen gemaakte compost gebruikt. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van ecostyle-producten. Per jaar wisselen de gewassen (wisselteelt) zodat de grond niet wordt uitgeput en de planten sterk en gezond blijven. Daardoor zijn ze minder vatbaar voor plantenziekten.

 

kloostertuin.jpgKloostertuin

Op de plek waar klooster Nieuwlicht heeft gestaan is een kloostertuin aangeplant. De tuin is zoveel mogelijk authentiek ingericht en wordt onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Bij de aanleg werd de kloosterpoort deels nagebouwd waarbij de originele sluitsteen is gebruikt. Kom eens kijken op deze bijzondere plek waar veelal medicinale planten en oude soorten groeien.

De Kloostertuin is startpunt voor een aantal wandelroutes van
Recreatieschap Westfriesland.

 


Deel deze pagina: