2018 en de vele jaren daarna

Jaar na jaar verstrijkt. Nu ligt 2017 alweer bijna achter ons. Een reden om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken naar alle jaren die nog voor ons liggen. Onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen: doen we genoeg om de aarde leefbaar te houden ? MAK Blokweer doet haar best haar steentje bij te dragen.


Net als 2016 was ook 2017 een 'gewoon' jaar. Weinig bijzonderheden, behalve dan de brandjes in de zomermaanden in het park. Heel vervelend, maar we denken een oplossing te hebben gevonden. Zo verstrijkt weer een jaar en gaan we op naar 2018.

Het afgelopen jaar was overigens wel een druk jaar. Uiteraard door de vele activiteiten en de vele bezoekers, maar ook achter de schermen, door de plannenmakerij voor de vernieuwing van de inrichting van de benedenverdieping en de tentoonstelling op de bovenverdieping van de Molshoop. Heel intensief, maar de plannen voor beneden zijn klaar en de uitvoering start in januari, over enkele weken dus. Heel spannend hoe het gaat worden. De tentoonstelling volgt dan in 2019.

Als dat allemaal is gerealiseerd dan kunnen we als MAK weer beter ons steentje bijdragen aan het bevorderen van de bewustwording dat natuur, klimaat en milieu belangrijk zijn voor onze toekomst en onze volle aandacht vragen. We kunnen nog beter inspelen op de actuele thema's van duurzaamheid, de opwarming van de aarde, schoon water, de voedselketen, het zwerfafval en de plastic soep in de oceanen. Allemaal thema's die aandacht vragen, want als we niets doen dan vernietigen we heel langzaam, bijna ongemerkt, sluipend onze aarde. Het lijkt allemaal een ver van ons bed show, maar dat is het niet. De opwarming van de aarde zorgt nu al voor uitbreiding van de woestijnen, meer regen, en een hogere zeespiegel. Ons plastic gebruik moet minder, want het leven in de oceanen gaat ten onder. Nu is er nog tijd, als we niets doen dan wordt onze aarde onbewoonbaar, sterft het leven en een dergelijke toekomst willen we niet. MAK Blokweer zal een steentje bijdragen om dit te helpen voorkomen.

Kortom, er moet veel gebeuren in 2018, en in alle jaren daarna. Samen maken we dat mogelijk. Het bestuur bedankt alle medewerkers, sponsoren, gemeente, vrienden en donateurs voor hun inzet en steun. Wij wensen allen een goed, gezond maar bovenal duurzaam 2018. En ook in het nieuwe jaar heten wij u graag welkom.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter