Apetrots op vernieuwde Molshoop!

Apetrots mogen we zijn op de vernieuwde benedenverdieping van de Molshoop. Onder grote belangstelling is op vrijdag 23 februari de opening verricht door wethouder Samir Bashara. Trots ook zijn we op de vele vrijwilligers die hebben bijgedragen om het ontwerp van Wiek Rozemond te realiseren. En dat allemaal gefinancieerd uit eigen middelen, door te sparen. De volgende stap: ook de bovenverdieping met de tentoonstellingsruimte vernieuwen.

De vernieuwde benedenverdieping is nog mooier geworden dan verwacht. Maar dat wist u al: u was natuurlijk bij de opening, heeft de foto’s in de krant gezien of heeft in de openingsweek deelgenomen aan een van de vele activiteiten. Zoals gezegd is de opening verricht door wethouder Samir Bashara, die de sleutel opviste uit een net vol zwerfafval, verzameld door kinderen van OBS Wereldwijzer die deelnamen aan het project 'Zwerfafval, leer en ruim op!'. Na de officiële opening was er een receptie met hapje en drankje voor alle aanwezigen.

Natuurlijk, er zijn nog wat details die om een oplossing vragen, maar dat komt wel goed. Zo moet het Waterlab nog worden gerealiseerd, en is er sprake van enig galmen. Hoe dan ook: wij zijn heel blij met onze nieuwe benedenverdieping. Daarvoor is het MAK veel dank verschuldigd aan Wiek Rozemond van Rozemond Tentoonstellingen, die er uitstekend in geslaagd is in zijn ontwerp de relatie te leggen tussen binnen en buiten in samenhang met de wens voor een lichte, moderne inrichting. Ook wil het bestuur de vrijwilligers bedanken. Zij hebben met tomeloze inzet in 7 weken alles voor elkaar gebokst. Onze complimenten!

En dan de tentoonstellingsruimte op de bovenverdieping. Ook daarvoor ligt een plan klaar, alleen hebben we nog lang niet genoeg geld. We hebben immers al ons eigen gespaarde geld gestopt in de benedenverdieping. Maar de eerste €25.000,- van de benodigde €150.000,- hebben we onlangs van de gemeente Hoorn mogen ontvangen. We hebben dus nog een lange weg te gaan, maar we zijn er blij mee. Samen met Bureau Het Grote Oost gaan we nu fondsen aanschrijven om geld te vergaren, want we willen hoe dan ook in 2019 beginnen met de modernisering van de bovenverdieping en de tentoonstelling. Dat is onze ambitie.

Inmiddels is de benedenverdieping weer in gebruik genomen voor onder andere de NME lessen en door de BSO. De nieuwe inrichting helpt ons bij het uitdragen van onze missie: het bieden van hoogwaardige dienstverlening wat betreft duurzaamheid op een bijzondere plek in het hart van de gemeente Hoorn. Duurzaamheid betekent betrokken en verbonden zijn met de directe natuurlijke omgeving en daarom bevordert het MAK dat u zich bewust bent van de gevolgen van uw gedrag op natuur, milieu en landschap.

Jong en oud, individu of groep, u bent allen van harte welkom om optimaal te komen genieten van onze vernieuwde Molshoop, maar ook van de Kijkboerderij, de natuurspeeltuin het Boezelbos, en ons ecologische natuurpark Blokweer.

 

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter