Cijfers zijn maar betrekkelijk

2015 was een goed jaar voor het MAK. Er kwamen bijna 35.000 bezoekers, en dat aantal is al jaren heel constant. In totaal zijn we meer dan 2600 uur open voor publiek, NME en BSO, dat is gemiddeld 50 uur per week. Maar de cijfers zeggen niet alles. We tellen bijvoorbeeld niet hoeveel kinderen er naar de natuurspeeltuin komen op een mooie dag. Maar dan nog, cijfers zijn betrekkelijk; het gaat vooral om het maatschappelijk belang dat het MAK vervult. En dat is groot.

Van de bijna 35.000 bezoekers in 2015 kwamen er meer dan 5.000 voor onze biologische markt op vrijdag. Bijna 4.000 schoolkinderen namen deel aan onze NME-activiteiten. En wat denkt u van de 13 stagiairs van instellingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, of die ene jongen die in het kader van een taakstraf bij ons werkte? Ook onze activiteiten trekken veel bezoekers. Ruim 2.200 bij arrangementen en evenementen, waaronder 800 bij de jaarlijkse Blokweermarkt in juni. Dan zijn er nog de BSO met bijna 800 kinderen, en niet te vergeten die 700 dagbestedingscliënten. Een aantal van hen helpt ook actief mee bij het beheer en onderhoud van het natuurpark.

Kortom: heel veel verschillende bezoekers. MAK Blokweer heeft als organisatie duidelijk een maatschappelijke functie. Naast de kinderopvang en de dagbesteding werken we samen met Justitie en werken jongeren met een taakstraf of via bureau Halt zo nu en dan mee. En ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht.

Alle cijfers zijn terug te vinden in ons jaarverslag. De cijfers zeggen echter niet alles. Wel geven ze aan dat het gebruik van onze faciliteiten aantoont dat het MAK een maatschappelijk belang vervult. De gebruikers zijn heel lovend, want onze plek heeft een goede uitwerking op het gevoel van welzijn van doelgroepen als BSO, dagbestedingscliënten, en stagiairs, maar ook op die vele mensen die gewoon met hun kind of kleinkind naar de boerderij komen.

In het kort: het gaat goed met MAK Blokweer, we vervullen een belangrijke rol in Hoorn en West-Friesland. Hopelijk worden 2016 en de daaropvolgende jaren net zo goed als 2015.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

Onderwerpen
Geen onderwerpen.

Deel deze pagina: