De laatste groene oase?

Van het bestuur

U heeft het vast gelezen: de gemeente Hoorn gaat bezuinigen op het openbaar groen. Struiken worden vervangen door gras, want dat is goedkoper in onderhoud. Een gevarieerde begroeiing die plaats biedt aan insecten en vogels, wordt vervangen door  saai gras. Zouden er echt geen andere oplossingen zijn? Wij denken van wel. Het zal toch niet dat het Natuurpark Blokweer straks de enige groene oase is in onze gemeente?

 

De gemeente Hoorn wil graag duurzaam worden en heeft daartoe het project Puur Hoorn in het leven geroepen. Dat is een goed streven, maar Puur Hoorn is sterk gericht op energie neutraal en bij voorkeur energie bezuinigen. Daarmee sparen we onze aarde, ook omdat we minder CO2 uitstoten. Dat houdt de aarde, ook voor onze kinderen en kleinkinderen, leefbaar. En daar zit nu juist mijn punt, want ook een groene leefomgeving maakt je blij. Mede daardoor blijf je ook een gezonder mens. We moeten dus zorgvuldig omgaan met het groen dat we hebben. Zoveel mogelijk variatie nastreven moet het doel zijn, geen uniformiteit. Daarom begrijpen wij van het MAK niets van het voornemen van de gemeente om struiken te vervangen door gras. Ja natuurlijk, het is puur een bezuinigingsmaatregel en dat zegt de gemeente ook op haar website, maar het zal wel de biodiversiteit doen afnemen.

In het Natuurpark Blokweer streven wij er juist naar die biodiversiteit te maximaliseren. De grote variatie in beplanting is aantrekkelijk voor vogels en insecten. Wij doen dat met veel vrijwilligers en een enkele, ecologisch geschoolde parkbeheerder die bij ons in vaste dienst is. Zou inschakeling van vrijwilligers ook voor de gemeente geen alternatief zijn om het openbaar groen te onderhouden ? Natuurlijk, het vraagt enige organisatie en ook professionele begeleiding is nodig, maar het kan, zoals je aan het natuurpark Blokweer ziet. Vrijwilligers inschakelen is één van de mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is uitbesteden aan bedrijven die een hovenier inhuren en als tegenprestatie een reclamebord mogen plaatsen. Dit zie je ook al op enkele rotondes in onze gemeente.

Kortom: er zijn alternatieven, als je dan toch wilt bezuinigen. De keus voor gazons is achteruitgang. We moeten juist streven naar meer en gevarieerder groen. Burgers stimuleren hun tuin niet te bestraten, maar juist groen te houden door struiken en bomen te planten. Dat is goed voor het microklimaat in de stad. In ieder geval zullen wij van MAK er voor zorgen dat het Natuurpark Blokweer een groene oase is en blijft in het hart van de gemeente Hoorn, waar u altijd welkom bent om van de natuur te genieten.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter


Deel deze pagina:Onderwerpen
Geen onderwerpen.