Terugblik 2016: een 'gewoon' jaar

Aan het eind van het jaar blikken we terug. Voor 2016 is dat simpel: het was eigenlijk een gewoon jaar. Als er weinig bijzonders te melden is, er geen grote hoogtepunten zijn geweest, dan gaat het dus goed. Dat is gewoon een gewoon jaar: een jaar zo als je het wil hebben, waarin alles zijn gangetje gaat. Er zijn geen grote gedenkwaardige gebeurtenissen, maar ook geen vervelende. De financiën zijn op orde, de medewerkers tevreden en de bezoekers tevreden. Als alles dus gewoon goed gaat.

En zo ging het in 2016. Om te beginnen met de financiën: voor het tweede jaar op rij hebben we naar verwachting een positief resultaat. Dat is mooi, want daardoor kunnen we investeren in noodzakelijke vervanging van machines en in vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld de tentoonstellingsruimte in de Molshoop. We hebben grote plannen en dat gaat geld kosten. We kunnen dat niet allemaal zelf betalen maar wel een deel, daar  zetten we nu geld voor op zij. Er moet wel eerst een goed plan op tafel liggen; dat gaan we maken samen met een professionele organisatie.

Wat was er verder gewoon in 2016 ? Nou, eindelijk is al het achterstallig onderhoud aan gebouwen, het toegangshek, en andere materialen uitgevoerd. Ook is de elektriciteitsvoorziening voor de Molshoop uitgebreid met een extra groep en hebben we geen doorslaande stoppen meer. Het zijn kleinigheden, maar wij zijn er blij mee.

Veel plezier zullen we beleven aan het nieuwe beheerplan voor ons natuurpark. Het park is nog lang niet volgroeid, maar de pioniersfase is voorbij. Het begint ergens op te lijken. En dat vraagt om een ander beheer. Hoe dat moet staat in het nieuwe beheerplan. Gewoon op papier.

Ook op de boerderij ging het leven gewoon verder. Nieuwe dieren komen andere gaan, naar een andere boerderij of naar de slacht. Ook dat hoort bij onze boerderij, want onze dieren zijn niet alleen knuffeldieren maar hebben ook een agrarische functie. Daarmee maken we de voedselcyclus duidelijk. Dit jaar hadden we voor het eerst ook twee koeien, echte blaarkoppen. Dat beviel ons én de koeien zo goed dat ze volgend jaar terug komen.

Al met al is er toch wel veel gebeurd, veel gewone dingen. En veel bezoekers hebben er van genoten. Laten we zo verder gaan: gewoon doen waar we goed in zijn, ook in 2017.

Het bestuur wenst alle medewerkers, sponsors, vrienden, donateurs en relaties fijne feestdagen en een mooi natuurlijk 2017!

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter

Onderwerpen
Geen onderwerpen.

Deel deze pagina: