Een nieuw beleidsplan

Van het bestuur

Hoe anders is de situatie nu dan een jaar geleden. Toen zaten we midden in een afslankingsoperatie; nu is alles weer genormaliseerd. Maar creativiteit, flexibiliteit en ondernemerszin blijven noodzakelijk om binnen de beperkte financiële mogelijkheden onze missie vertaald in doelstellingen te realiseren. Als bestuur hebben we samen met de medewerkers in de afgelopen maanden die doelstellingen vastgelegd in een Beleidsplan voor de periode tot 2020. Kernwoorden: continuïteit en kwaliteit.

Ons vorige beleidsplan eindigde in 2014. Het werd gekenmerkt door heel veel ambities, maar die bleken niet haalbaar. Oorzaken: de economische crisis en de bezuinigingen die ook aan het MAK niet voorbij gingen. Vanaf 2012 hebben we onze ambities naar beneden bijgesteld, maar dat was nog onvoldoende. Begin 2014 bereikten we het dieptepunt met het onvermijdelijke ontslag van enkele ervaren medewerkers. Een dieptepunt, wat mij betreft; ik hoop het nooit meer mee te maken.

Gelukkig is nu alles weer genormaliseerd. Nee, het is geen vetpot, maar we kunnen op dit moment doen wat we willen en moeten doen. Behalve dat het oude beleidsplan dus afliep eind 2014, vereiste de nieuwe situatie ook dat we opnieuw naar onze toekomst keken. En dat betekende dat het noodzakelijk was dat er een nieuw beleidsplan kwam. Dat ligt er nu, met als centraal motto continuïteit en kwaliteit. Het nieuwe beleidsplan schetst de randvoorwaarden voor een robuuste en financieel gezonde organisatie, maar ook voor het kunnen blijven groeien wat betreft kwaliteit en professionaliteit. Uiteraard haken onze doelstellingen aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals teruglopende subsidies en de noodzaak tot samenwerken met andere partijen.

Ons inziens staan er realistische, haalbare doelstellingen in het nieuwe beleidsplan. De medewerkers zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van het beleidsplan. Hen is gevraagd om input en zij hebben feedback kunnen geven. Binnenkort zal het nieuwe beleidsplan beschikbaar zijn via onze website.

We zijn 2015 dus goed gestart. Het voorjaar liet wel lang op zich wachten, maar dat komt wel goed. Namens alle medewerkers (vast personeel en vrijwilligers) wens ik u een mooi voorjaar.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter


Deel deze pagina:Onderwerpen
Geen onderwerpen.