Nieuw NME-project: zwerfafval

Afgelopen voorjaar voerde MAK Blokweer een pilot uit van het project 'Zwerfafval educatie en opruimactie' bij drie verschillende basisscholen in Hoorn. Leerlingen, docenten, ouders én buurtbewoners van de deelnemende scholen waren hier zeer positief over. Na een zorgvuldige evaluatie heeft ook de gemeente officieel het groene licht gegeven.

Op basis van alle feedback op de pilot is het project verder ontwikkeld en sinds kort nieuw opgenomen in het vaste activiteitenaanbod.

Het Zwerfafval-project bestaat uit twee onderdelen: educatie in de klas en opruimacties op het schoolplein en in de buurt. Tijdens het project Zwerfafval worden basisschoolleerlingen zich bewust van de oorzaken en gevolgen van rondslingerend afval en van hun eigen rol hierin. Na afloop zijn ze een stuk wijzer en bewuster en profiteren alle betrokkenen van een schonere omgeving.

> Lees meer over het project Zwerfafval...

Intekenen voor dit project

Scholen die interesse hebben in het uitvoeren van hun eigen Zwerfafval educatie en opruimactie kunnen hierover contact opnemen via nme.projecten@mak-blokweer.nl.

Onderwerpen
Geen onderwerpen.

Deel deze pagina: