Ontslagen bij MAK

Het bestuur heeft om bedrijfseconomische redenen besloten ontslag aan te vragen voor 2 vaste medewerkers en 3 oproepkrachten. Zij en ook de andere vaste medewerkers zijn begin maart geïnformeerd. Het bestuur betreurt zeer dit besluit te hebben moeten nemen. De financiële situatie op dit moment en voor de langere termijn dwong ons tot deze ingrijpende stap. Echter, nu niet ingrijpen had betekent dat het MAK over enkele maanden failliet was gegaan en iedereen op straat had gestaan.

 

Hoe is het zover gekomen. We wisten dat het MAK door de gemeentelijke bezuinigingen het financieel lastig had. Eind 2013 werd echter duidelijk dat de problemen snel toenamen door de malaise in de kinderopvang waardoor minder gebruik wordt gemaakt van onze faciliteiten, minder deelname van basisscholen aan milieueducatieve lessen, geen compensatie voor de BTW verhoging eind 2013 met 2%. Tegenover deze afname van inkomsten staat de onmogelijkheid onze exploitatiekosten verder te reduceren. Deze zijn sinds 2010 al ongeveer gelijk bij stijgende prijzen. Bovendien is het nauwelijks mogelijk onze inkomsten op welke wijze dan ook te verhogen. De situatie is zelfs zo slecht dat we met de gemeente een regeling hebben afgesproken dat zij de subsidie eerder beschikbaar stellen, en daarmee hebben we voorkomen dat we de salarissen in maart niet meer zouden kunnen betalen.

Het bestuur heeft gegeven het bovenstaande moeten kiezen om terug te vallen op de kern van onze activiteiten: in bedrijf houden van een kijkboerderij, openstellen van een milieucentrum, leveren van milieueducatieve lessen aan basisscholen, beheren en onderhouden van een ecologisch natuurpark met speeltuin. Alle franje is weggesneden, en helaas kost dat 5 medewerkers hun baan. Voor 2014 betekent dit pijnlijke besluit dat het voortbestaan van het MAK is gegarandeerd. Zonder nieuwe tegenvallers, zoals bijvoorbeeld nieuwe gemeentelijke bezuinigingen, is er nu een gezonde basis gecreëerd. Als bestuur zullen we er alles aan doen om dat zo te houden en te zorgen dat het MAK blijft bestaan. Maar garanties voor de toekomst kunnen we niet geven.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

Onderwerpen
Geen onderwerpen.

Deel deze pagina: