Onze Aarde, onze toekomst

Zondag 10 maart was ik in Amsterdam bij de Klimaatmars. Samen met 40.000 andere mensen, oud en jong, uit het hele land, in heel slecht weer, maar we waren er wel allemaal. Met al die anderen liepen we mee om meer aandacht te vragen voor het klimaat. Luchtvervuiling, opwarming, plastic, ze bedreigen onze aarde en dus de toekomst van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Zonder twijfel staat de klimaatverandering niet los van ons menselijk handelen. Maar het is nog niet te laat.

Onze aarde wordt ernstig bedreigd. Is leven straks nog mogelijk ? Ja, als we direct in actie komen. Daarom heb ik meegelopen met tienduizenden anderen uit het hele land in de Klimaatmars. Vanwege het belang van het onderwerp, het gaat om onze aarde, onze toekomst, en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij als mensen zorgen voor luchtvervuiling, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de wegwerpcultuur. Het hangt allemaal samen en zorgt er voor dat de grenzen in zicht komen, dat de leefbaarheid op onze planeet wordt bedreigd.

Natuurlijk zijn er de klimaatsceptici die zeggen dat er niets aan de hand is. Maar de versnelling van alle processen komt toch echt door onze activiteiten en dat hangt samen met de enorme toename van de wereldbevolking in de afgelopen 200 jaar. In het jaar 0 woonden er op de aarde naar schatting  maar 300 miljoen mensen, en in 1800 maar 1 miljard. Een toename van 700 miljoen in 1800 jaar! Maar daarna gaat het snel. 1927: 2 miljard, en in 2019: 7,5 miljard mensen. Dat betekent van 1800 tot 1927 in ruim 100 jaar een toename met 1 miljard mensen en van 1927 tot vandaag in dus bijna 100 jaar een toename van 5,5 miljard! Dan is toch overduidelijk dat de mensheid verantwoordelijk is voor de grote veranderingen. We moeten dus echt in actie komen want de wereldbevolking neemt nog toe tot, naar verwachting, 11 miljard bewoners in 2100, dat is ongeveer het maximum.

Zeker, ook de techniek schrijdt voort, evenals de kennis om efficiënter voedsel te produceren. Het zal zeker helpen, maar er is meer nodig, het moet sneller. Het huidige beleid is niet voortvarend genoeg; we halen als Nederland niet de in Parijs in 2015 afgesproken klimaatdoelen. We lopen achteraan in Europa. Maar u zal zelf ook in actie moeten komen: minder vliegen, minder vlees eten, minder kopen, minder weggooien, meer fietsen. Volledig 100% stoppen hoeft niet, wel minder en bewuster kiezen. Vraag je af of iets nodig is, of er een alternatief is. Kom in actie: het is in het belang van onze aarde, onze toekomst, voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter