Onze kerntaken en maatschappelijke rol

Weet u wat onze core business is? Kort gezegd focust MAK Blokweer zich op haar kerntaken en die zijn: het openstellen van het activiteitencentrum de Molshoop, het in bedrijf houden van een Kijkboerderij, het uitvoeren van NME-activiteiten en het beheren van het Natuurpark Blokweer met de natuurspeeltuin het Boezelbos. Maar we hebben ook een maatschappelijke rol. Wat die is?

MAK Blokweer beschikt over een activiteitencentrum en een kijkboerderij. Daarnaast beheren wij het ecologische Natuurpark Blokweer met de natuurspeeltuin het Boezelbos. Elk jaar weer maken tienduizenden mensen gebruik van onze faciliteiten of genieten van het park. Daarmee bevorderen we de bewustwording van en inzicht in landschap, natuur en cultuurhistorische waarden. Via onze tentoonstelling, maar ook via educatieve lesprogramma's. Elk jaar volgen meer dan 5000 basisschoolleerlingen ons natuur- en milieueducatie-programma. Dat is ook een kerntaak van MAK Blokweer.

Maar we doen meer dan alleen onze kerntaken. Maandelijks op de laatste zondag van de maand organiseren we de Biomarkt met biologische of duurzame streekproducten. Dat hoort bij onze maatschappelijke rol: mensen bewust maken. Die maatschappelijke rol komt ook tot uiting in het aanbieden van stageplaatsen. Stagiairs van diverse instellingen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs helpen mee in de Kijkboerderij, het Natuurpark of bij evenementen zoals het Schaapscheerdersfeest. Onze maatschappelijke rol blijkt ook bij het bieden van de mogelijkheid voor de buitenschoolse opvang. Kinderen van de SKH helpen bij de dierverzorging, doen buitenactiviteiten of spelen in de natuurspeeltuin. Van Stichting Omring komen wekelijks dagbestedingscliënten naar het MAK. De groene omgeving werkt positief bij deze groep jong dementerenden.

Kortom, met onze faciliteiten vervullen we een duidelijke maatschappelijke rol. Wij hechten daar zeer aan. Maar laat deze beschouwing over onze kerntaken en onze maatschappelijke rol u niet weerhouden om 'gewoon' te komen genieten van ons park, de boerderij of een kopje koffie in de Molshoop.

De zomer wordt vast net zo mooi als het voorjaar; wij verwelkomen u graag.

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter


Deel deze pagina:Onderwerpen