realisme versus ambities

In de nieuwsbrief eind 2013 schreven we over de uitdagingen voor 2014 die we als MAK voor ogen hadden: handhaven hoge kwaliteit met minder financiële middelen, dus meer creativiteit, flexibiliteit en ondernemingszin. We wisten toen nog niet wat ons werkelijk te wachten stond, namelijk gedwongen ontslag voor een aantal medewerkers. Een dieptepunt in de geschiedenis van het MAK, maar noodzakelijk om het voortbestaan te garanderen. Inmiddels is de financiële situatie onder controle en kijken we positief naar de toekomst.

 

2014 was dus een bewogen jaar, want mensen ontslaan gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Hopelijk gebeurt het nooit meer. Daarnaast heeft 2014 ons nog duidelijker gemaakt dat het MAK kwetsbaar is. Dat wisten we wel, maar in het afgelopen jaar zijn we keihard met de neus op de feiten gedrukt. We zullen realistisch moeten zijn over onze mogelijkheden, geen grote risico’s nemen. De oproep van eind vorig jaar staat dus nog recht overeind: met creativiteit en flexibiliteit en een ondernemersaanpak de tent runnen. Deze opgaaf is in 2014 gelukt maar dat zullen we moeten voortzetten de komende jaren.

Als bestuur zijn we deze opgave nu aan het vertalen in een nieuw beleidsprogramma voor 2015-2020 met als motto “continuïteit en kwaliteit”. Praktisch betekent dit: realistische doelstellingen en vergroten van de kwaliteit. Geen grote ambities die we niet kunnen waar maken. Nog meer samenwerken met andere organisaties in netwerken. Begin 2015 zal het nieuwe beleidsprogramma klaar zijn.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden: de natuurspeeltuin het Boezelbos is uitgebreid met een hindernisbaan voor de oudere jeugd tot 14 jaar, maar er is voor de allerkleinsten ook een speelplek tussen Kijkboerderij en de Molshoop gemaakt. Ook lijkt de lekkage bij de Molshoop eindelijk tot het verleden te behoren. We zijn tevreden over hoe ons ecologisch natuurpark zich ontwikkelt, en leuk is dat onze landbouwhuisdieren weer diverse prijzen hebben weten te behalen. De uitbraak van de vogelgriep is dan weer even minder leuk, maar gelukkig zijn onze gevleugelde vrienden niet ziek geworden.

Kortom, het MAK is springlevend en dat is voor 100% te danken aan al onze medewerkers (vrijwilligers én vaste krachten), sponsors, donateurs en subsidiënten. Dank daar voor. Met dezelfde inzet, creativiteit en bezieling van 2014 gaat het ook in 2015 lukken.

Een voorspoedig en duurzaam 2015 gewenst.
 

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter

Onderwerpen
Geen onderwerpen.

Deel deze pagina: