Scholenprogramma 2018-2019: Waterdicht

NME-poster-180417-HR.jpgHet scholenprogramma voor schooljaar 2018-2019 staat vast en scholen kunnen nu reserveren voor activiteiten! Een bijzondere en tijdelijke nieuwe activiteit is Doorzie Doorzichtig Waterdicht, waarin leerlingen hun waterbewustzijn vergroten aan de hand van een interactieve tentoonstelling en een gastles.

Het project Doorzie Doorzichtig Waterdicht maakt gebruik van de expositie Waterdicht, een brede interactieve tentoonstelling die het thema 'water' van alle kanten belicht. Hier ontdekken leerlingen hoe de waterkringloop werkt en hoe belangrijk schoon (drink)water is voor mens en natuur. Na de tentoonstelling komt een waterexpert van het Hoogheemraadschap in de klas vertellen over dijken en duinen en waterbeheer in de buurt van de school. Samen met de leerlingen wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen voor allerlei watervraagstukken.

Doorzie Doorzichtig Waterdicht is alleen beschikbaar van 11 september t/m 27 november 2018.
Zie voor meer informatie over deze activiteit het scholenprogramma.