Twintig jaar jong

2018 is een bijzonder jaar, want het MAK bestaat 20 jaar. Om precies te zijn: onze verjaardag is op 6 maart. Hoe zit dat? Op 6 maart 1998 is de Stichting MAK Blokweer opgericht. Voor die tijd gebeurde er ook al het een en ander, want vanuit de Achterstraat in Hoorn werden NME-lessen gegeven aan basisschoolleerlingen. Maar vanaf 6 maart 1998 dus onder de naam MAK Blokweer.

We bestaan als MAK nu dus 20 jaar, maar al veel langer worden NME-lessen gegeven. Misschien al wel 40 jaar, dat weten we niet precies, maar zeker al 30 jaar. De overheid stimuleerde dat en het gebeurde vanuit een locatie in de Achterstraat in Hoorn. In het collegeprogramma van de raad van 1994-1998 stond vermeld dat gestreefd werd naar het realiseren van een MEC (Milieu Educatie Centrum). Echter, ook voor 1998 waren er al meer dan 20 jaar initiatieven, vooral vanuit het bedrijfsleven. In februari 1997 werd er door de gemeente een conferentie in de Oosterkerk georganiseerd over onderwerpen met betrekking tot milieu en duurzaamheid. Dat leidde in maart 1997 tot de oprichting van het Platform Duurzaam Hoorn, waarbinnen een werkgroep bestond die zich bezig hield met het realiseren van een MEC. En op 6 maart 1998 tenslotte, onze geboortedag, leidde dat tot de oprichting van de Stichting MAK (Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij) Blokweer.

Eerst werd gedacht aan een locatie in het Julianapark, maar de gemeente wilde ook in het oostelijk deel van de gemeente een kinderboerderij en mede daarom werd gekozen voor de Blokweer. In 2002 is het beheer van de weiden en de gebouwen door de gemeente aan het MAK overgedragen. De Molshoop kon in 2004 in gebruik worden genomen. Velen hebben aan de bouw en inrichting daarvan bijgedragen, bedrijven, sponsoren, maar ook veel vrijwilligers. Later in 2010 kregen we ook Natuurpark Blokweer in beheer nadat de Stichting Blokweer Groen met succes actie had gevoerd voor behoud en inrichten van het bos als ecologisch park.

AQnno 2018 beschikken we als MAK dus over een prachtig complex waar we trots op mogen zijn. Met al onze activiteiten dragen we bij aan bewustwording van natuur, milieu, klimaat en landschap. En dat is nog altijd dezelfde doelstelling als 20 jaar geleden. Maar de bewoners van Hoorn en omstreken kunnen ook gewoon bij ons komen genieten: van de dieren op de boerderij, of de orchideeën in het park, of de natuurspeeltuin, of gewoon een kopje koffie en het mooie uitzicht. Daarom: geniet ook deze zomer van de vele mogelijkheden bij MAK Blokweer.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter