Natuur en milieu educatie

MAK Blokweer wil door natuur- en milieueducatie (NME) bezoekers bewust maken van hun grote rol in het behoud van en het leveren van een actieve bijdrage aan een leefbare en duurzame wereld.

Met ons Scholenprogramma Omgevingsonderwijs bereiken wij jaarlijks meer dan 7000 leerlingen uit het basisonderwijs. Met scholen uit het voortgezet onderwijs stellen we in overleg met docenten programma's samen en werkt het MAK vooral faciliterend.

onderwijs

Uitgangspunten

MAK Blokweer heeft voor onderwijsondersteuning de volgende uitgangspunten en ondersteuningsvormen gedefinieerd:

  • MAK Blokweer heeft een stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van ondersteuning van het onderwijs. Deze ondersteuning is erop gericht de leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs te ondersteunen om bij leerlingenvaardigheden, inzichten en houding te ontwikkelen die nodig zijn voor het opbouwen van een goede relatie met natuur en milieu. Sleutelwoorden hierbij zijn: onderzoeken, actie, beleving en verwondering. 
  • NME dient een duidelijke pijler binnen de school te worden. Er wordt gestreefd naar een structurele inbedding van NME binnen het basisonderwijs.
  • Activiteiten en producten sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs.

Landelijke thema's en leerlijnen

Het Scholenprogramma Omgevingsonderwijs van MAK Blokweer sluit aan bij de vastgestelde landelijke thema's GROEN, ENERGIE en WATER. Er zijn voor deze thema's door het MAK complete leerlijnen ontwikkeld. Een extra toevoeging is de leerlijn BOERDERIJ. De leerlijnen zijn een goede en prakstische aanvulling op thema's uit de leermethodes die gehanteerd worden op school.
Alle leerlijnen en bijbehorende activiteiten en lesmaterialen zijn te vinden op http://www.nmewestfriesland.nl

scholenprogramma_maatwerkMaatwerk

een combinatie van vakkennis en flexibiliteit
Met enige regelmaat verzorgen wij maatwerk. Onze NME medewerkers beschikken over specifieke vakkennis en kunnen over de meest uiteenlopende onderwerpen leuke activiteiten verzinnen. Van het thema energie en duurzaamheid tot het thema dinosaurussen, van boerderijlessen tot onderzoeks activiteiten. Zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs.

Daarnaast beperken wij ons niet tot het natuurgebied van MAK Blokweer. Een natuurpark naast de school of alleen al een sloot in de buurt van de school verleidt ons graag tot het maken van een mooi programma. De uitvoering van het programma kan variëren van 1 uur tot meerdere dagen of weken.

Hoe werken wij?
Wanneer u met een onderwerp bij ons komt, dan zullen wij in overleg met u bepalen welke soort activiteit of projectvorm passend is bij uw vraag. Onze medewerker NME zal op basis daarvan een vrijblijvend voorstel met een kostenberekening geven. Wanneer u groen licht geeft gaan we over tot het maken van het programma. Dit doen we in nauw overleg met u en eventueel de betrokken docent(en).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze medewerkers NME 0229 266344.


 


Deel deze pagina: