Stichting MAK Blokweer

Stichting MAK Blokweer heeft als doel het vergroten van bewustwording van zorg voor natuur, milieu en landschap. Het gebied is in bezit van de gemeente Hoorn en wordt door de Stichting ecologisch beheerd. Recreatie en educatie gaan er hand in hand.

 

MAK Blokweer zet educatie, recreatie, presentatie, ecologisch beheer en participatie in om meer maatschappelijke bewustwording te bewerkstelligen. Het voortbestaan van de mens hangt immers af van een duurzame leefstijl en is dus verbonden met flora en fauna. MAK Blokweer laat dat zien.

Individuele bezoekers, scholen en andere groepen kunnen aan de activiteiten deelnemen of in overleg activiteiten op maat laten ontwikkelen.

Een terugkerend thema is het "Theater van het Landschap". Het landschap van natuurpark Blokweer heeft grote landschappelijke, natuurhistorische en cultuurhistorische waarde. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de kreekrug en het kadettenland. Tegelijkertijd dient het landschap als toneel voor de natuur en voor door het MAK georganiseerde activiteiten. De bezoeker wordt uitgenodigd als acteur deel te nemen in dit theater!

Geschiedenis

 

Stichting MAK Blokweer is een particuliere stichting en werd op 6 maart 1998 opgericht. Stichting MEC, zoals de Stichting oorspronkelijk heette, wilde haar doelen bereiken door het verzorgen van educatieve en recreatieve exposities, lezingen, informatieuitgaven, excursies, activiteiten en lesmaterialen. Ook moest er een documentatiecentrum komen. Het onderwijs moest de belangrijkste doelgroep worden, naast bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk, club- en buurthuiswerk, natuur- en milieuorganisaties en toeristen.

Om al deze ideeën in de praktijk te brengen, had de Stichting een locatie nodig. Deze locatie werd gevonden in het groene gebied tussen Blokker en Zwaag. De oorspronkelijke plannen om hier een woonwijk te bouwen stuitten op veel protest. Omdat er in het oostelijke deel van Hoorn ook behoefte was aan een kinderboerderij, werd een boerderij toegevoegd aan de plannen voor het milieucentrum.

In maart 2003 kreeg Stichting MAK Blokweer de gebouwen en het gebied van de gemeente Hoorn in beheer. De Stichting is toen begonnen met de inrichting van het centrum, de tentoonstelling, de boerderij en het gebied. In oktober 2004 ging MAK Blokweer officieel open voor publiek.