De organisatie MAK Blokweer

Veel externe ontwikkelingen vragen van MAK Blokweer daarop in te spelen. Het MAK heeft binnen haar organisatie drie kerntaken waarin zij op deze ontwikkelingen kan inspelen:

  1. kerntaak NME
  2. kerntaak KIJKBOERDERIJ
  3. kerntaak BEHEER BLOKWEER PARK

Voor het uitvoeren van deze kerntaken zijn teams samengesteld bestaande uit een kleine kern van betaalde professionals, ondersteund door groepen vrijwilligers. De teamleiders, in alle gevallen professionals, worden op hun beurt aangestuurd door de manager die daarvoor verantwoording aflegt aan het stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en nog vijf bestuursleden. Het bestuur is dusdanig op vakinhoudelijke kennis en ervaring geselecteerd dat een zo breed mogelijk expertiseteam is ontstaan.

MAK Blokweer bestaat inmiddels ruim 15 jaar, in 2004 zijn de deuren van het milieu-activiteitencentrum officieel geopend. De organisatie is sindsdien behoorlijk gegroeid en telt zeven betaalde personeelsleden en meer dan 80 actieve vrijwilligers en stagiairs. 
De medewerkers worden beloond conform de primaire arbeidsvoorwaarden uit de Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, exclusief periodieken.
Vaste vrijwilligers die zijn geworven middels een vacature, en op regelmatige basis (wekelijks of maandelijks) werkzaamheden uitvoeren krijgen dit vastgelegd in een vrijwilligerscontract. Voor alle contractanten en de bestuursleden wordt jaarlijks een vrijwilligersavond georganiseerd.
Aan het eind van het jaar is er voor alle betaalde personeelsleden en vaste vrijwilligers, bestuursleden en stagiairs een kerstpakketje met biologische, duurzame en/of fair trade producten.

Een ieder levert zijn of haar bijdrage om het centrum zijn doelstelling te laten halen: bewustwording creëren bij de (lokale) burger op gebied van natuur, milieu en landschap. Deze doelstelling wordt op verschillende manieren bewerkstelligd: natuur en milieu educatie volgens een scholenprogramma, organisatie van evenementen, recreatieve- en teambuildingsactiviteiten en regelmatige doe-dagen voor kinderen, openstelling voor bezoekers, PR en arrangementen. 
Voor de organisatie van al deze activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van stakeholders en samenwerkingsverbanden.

Wil je ook een bijdrage leveren, dan kan dat. Wij zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers op de verschillende werkgebieden. Kijk onder vacatures welke functies beschikbaar zijn.
Uiteraard kun je voor informatie ook direct contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator. 
vc@mak-blokweer.nl