Missie & Visie

Onze missie

MAK staat voor duurzaamheid. Duurzaamheid begint bij verbondenheid en betrokkenheid met de directe (natuurlijke) omgeving. Daarom wordt bevorderd dat de bewoners zich bewust zijn van de consequenties van hun gedrag op natuur, milieu en landschap. MAK staat ten dienste van jong en oud, individu en groep, en spant zich in om de unieke omgeving waaruit ze haar activiteiten ontplooit te behouden en optimaal te benutten.

Onze visie

MAK Blokweer wil een netwerkorganisatie zijn en (in samenwerking met andere partijen) kwalitatief hoogwaardige activiteiten aanbieden en haar faciliteiten beschikbaar stellen. Het doel is dat bewustwording van landschap, natuur en cultuurhistorische waarden bij bewoners van Hoorn en omgeving wordt bevorderd. Laagdrempeligheid, professionaliteit en kwaliteit staan centraal bij het leveren van diensten aan al onze doelgroepen. Het natuurpark Blokweer is hierbij van grote betekenis.


Deel deze pagina: